[put_wpgm id=1]

KUTINA

LOPOCH , proizvodnja ekoloških svijeća
ADRESA: A. Mihanovića 25, 44320 Kutina

ČAROLIJA DOMA DUNJA
ADRESA: Kolodvorska ul. 9, 44320 Kutina
FACEBOOK: facebook.com/CarolijaDoma

SISAK

PUN CEKER
ADRESA: Rimska ul. 8, 44000 Sisak
FACEBOOK: facebook.com/punceker

PETRINJA

ZELENA KUĆA
ADRESA:       Ul. Artura Turkulina 1a, 44250 Petrinja
FACEBOOK: facebook.com/ZelenaKuca

NOVSKA

VARAŽDIN

Suvenirnica Varaždinske vijesti
ADRESA:Trg kralja Tomislava 7, 42000, Varaždin
FACEBOOK: facebook.com/suvenirnica.vinoteka.varazdinskih.vijesti

NACIONALNI PARKOVI I PARKOVI PRIRODE

Park prirode Lonjsko polje
ADRESA: Krapje 16, 44324, Jasenovac
FACEBOOK: facebook.com/lonjskopoljehr

Nacionalni park Krka
ADRESA: Krka Nationalni Park, Lozovac
FACEBOOK: facebook.com/npkrka

Nacionalni park Paklenica
ADRESA: Paklenica, Stari Grad
FACEBOOK: facebook.com/NPPaklenica